Bluetooth

Image doesn't exist
Foto: Gandalf

Bluetooth je proprietární bezdrátový protokol pro výměnu dat na krátké vzdálenosti (pomocí krátkovlnných rádiových frekvencí) z pevných a mobilních zařízení, vytvořením tzv. personal area network (PAN). Původně byl navržen jako bezdrátová alternativa datového kabelu RS-232. Může se připojit k několika zařízením a překonat problém se synchronizací.

Název a logo

Název Bluetooth je odvozen od anglické verze dánského slova Blåtand, který odkazuje na dánského krále Haralda I z 10. století, které mu se podařilo sjednotit Dánské kmeny do jednoho království. Jak král, tak standard mají totiž jedno společné: zavádějí komunikační protokoly, které sjednocují do jednoho univerzálního stanardu. Ačkoliv blå v moderní skandinávštině znamená modrá, během vlády Vikingu mohla také znamenat černou. Proto historicky správný překlad jména krále je Harald Blåtönn než Harald Blacktooth či HaraldBluetooth.

Logo Bluetooh je složenou runou znamenající Hagall a Berkanan.

Implementace

Bluetooth používá rádiovou technologii nazývanou frequency-hoping, které rozděluje data které se odesílají a přijímají po kouscích rozdělených na 79 pásem po 1 MHz v rozsahu 2402-2480 MHz. Toto je globální pásmo uvolněné pro průmyslové, vědecké a lékařské účely, často pro zjednodušení je uváděno jako pásmo 2,4 GHz.

Ve své základní rychlosti (BR mód), používá Guasovský posun frekvence (GFSK), díky tomu dosahuje rychlost 1 Mbit/s. V rozšířené (EDR) pak může dosahovat rychlost 2 či 3 Mbit/s. Bluetooth poskytuje bezpečnou cestu pro připojení a výměnu informací mezi zařízeními jako jsou mobilní telefony, telefony, přenosné počítače, stolní počítače, tiskárny, GPS zařízení, digitální fotoaparáty či herní konzole.

Bluetooth specifikace jsou vyrobeny a licencovány Bluetooth Special Interest Group (SIG). Bluetooth SIG se skládá ze společností podnikajících v oblasti telekomunikací, počítačů, sítí a spotřebitelské elektroniky.

Aby zařízení mohlo být propagováno jako Bluetooth kompatibilní, musí vyhovět standardům definovaným SIG.

Použití

Bluetooth je standardní komunikační protokol navržený pro nízkou spotřebu s krátkým dosahem (podle třídy produktu 100m, 10m či 1 m, ale rozsah se v praxi mění) podle čipu v každém zařízení. Protože se používá rádiová frekvence, není nutná přímá viditelnost mezi komunikujícími přístroji. ("Vidiíte" zařízení i přes zeď).

Pokud se používají zařízení více verzí standardu, automaticky se přenos přepíná do nižší verze. Verze Bluetooth 1.2 umožňuje přenos dat o rychlost 1 Mbit/s, verze 2.0 + EDR až 3 Mbit/s.

Bluetooth 4.0

Specifikace Bluetooth 4.0 zahrnuje protokoly Classic Bluetooth, Bluetooth high speed a Bluetooth low energy. Bluetooth high speed protokol je založen na podobném principu jako Wi-FI, Classic Bluetooth zahrnuje původní Bluetooth protokoly. Nejzajímavější je pochopitelně Bluetooth low energy (BLE), dříve známý jako WiBree, který je kompletně novým protokolem zaměřeným na vytváření rychlého spojení. Jedná se o alternativu standardních protokolů Bluetooth, která je zaměřena na nízkou spotřebu energie u zařízení, které jej používají. Původní provizorní jména Wibree a Bluetooth ULP (Ultra Low Power) byla opuštěna a jen chvíli byla používaná zkratka BLE. Koncem roku 2011 se objevila nová loga Bluetooth Smart Ready pro hostitelská zařízení a Bluetooth Smart pro senzory a stala se tak veřejnou tváří pro BLE. Je dobré se také zmínit o jednorežimové a dvourežimové úpravě BLE protokolu, kdy jednorežimová je levnější a umožňuje vytvářet kompaktnější a menší zařízení.

Odkazy z Tipů a Triků:

Odkazy z událostí:

 

Změna barev | Autorská práva | Kontakt | Podpora | RSS kanály
© 2006 Gandalf, Design by Mirek
Creative Commons License