VoiceOver

Image doesn't exist
Foto: Gandalf

VoiceOver je služba operačního systému, která má umožnit slepým a lidem s velmi špatným zrakem používat počítač. VoiceOver zahrnuje podporu gest, zrcadlení obrazu na braillově terminálu, webové spoty a mluvenou nápovědu. Umožňuje také přemluvení webové stránky, podporuje webové tabulky a další. Zjednodušeně řečeno, jedná se o čtečku obrazovky napomáhající lidem s poruchami zraku.

VoiceOver se objevil u Mac OS X 10.4. První náhled se však objevil už u Mac OS X 10.3 pod titulkem "Spoken Interface Preview".

VoiceOver pracuje s uživatelským rozhraním jako s hiearchickými prvky, mezi kterými lze navigovat pomocí různých zkratek. S jednotlivými elementy je pak možné pracovat - přečíst si text v textovém poli, upravit je; můžete také pracovat s posuvníky tak, že je posovuáte pomocí klávesnice.

VoiceOver také spolupracuje s brailovým terminálem pro ty, co jsou slepí i hluší. VoiceOver obsahuje také funkce jak nahradit myš pro ty, kteří ji nemohou použít.

Pro uživatele s MacBooky, Magic Trackpady a dalších speciálních multitouch zařízeními je připravena řada gest, podobná těm v iOS verzi VoiceOver. Typickým příkladem je monžost pomocí trackpadu zjisti aktuální vizuální tvar prvku na obrazovce - stačí posouvat jeden prst po trackpadu, což aktivuje prvek.

V Mac OS X 10.5 Apple přidal hlas Alexe, který značně vylepšil kvalitu mluveného slova. Předchozí hlasy pocházely ze Speech Manageru, který samotný pocházel z 90tých let minulého století.

V Mac OS X 10.7 Apple začal dodávat k systému RealSpeak hlasy od společnosti Nuance.

Odkazy z událostí:

Odkazy Hardware:

 

Změna barev | Autorská práva | Kontakt | Podpora | RSS kanály
© 2006 Gandalf, Design by Mirek
Creative Commons License